Léonce W. Lupette

Léonce W. Lupette (geb. 1986 in Göttingen) lebt in Argentinien und Deutschland. Sein Studium der Komparatistik, Lateinamerikanistik und Philosophie absolvierte er in Frankfurt am Main und Buenos Aires. Lupette ist Mitherausgeber der digitalen Kunst- und Literaturzeitschrift karawa.net. Von 2012 bis 2014 war er außerdem Mitherausgeber des Magazins »Alba – Lateinamerika lesen«. 2009 erschien sein Debüt »Einzimmerspringbrunnenbuch« (luxbooks, zusammen mit Tobias Amslinger), es folgten u.a. »Tablettenzoo« (luxbooks 2013) und »Äkste & Änkste denxte« (Fadel&Fadel 2017). Bei luxbooks gab Lupette auch eine Lateinamerika-Reihe heraus. Er übersetzte John Ashbery, Esteban Echeverría und Jorge Kanese ins Deutsche. Für seine Übertragung der Gedichte von Charles Bernstein (zusammen mit Amslinger, Norbert Lange und Mathias Traxler) erhielt Lupette 2015 den Preis für internationale Poesie der Stadt Münster. In seinen eigenen Gedichten seziert er Dinge des Alltags und setzt sie lustvoll und spielerisch neu zusammen. Wiederholungen, Unterbrechungen und fragmentarisches Sprechen sind diesen Gedichten eingeschrieben, entfalten ihre Wirkung besonders im Vortrag.

Léonce W. Lupette auf Lyrikline

Léonce W. Lupette (nar. 1986 v Göttingenu) žije v Argentině a v Německu. Absolvoval studium komparatistiky, latinoamerikanistiky a filozofie ve Frankfurtu nad Mohanem a v Buenos Aires. Lupette je spoluvydavatelem digitálního uměleckého a literárního časopisu karawa.net. Od roku 2012 do roku 2014 byl navíc spoluvydavatelem magazínu »Alba – Lateinamerika lesen«. V roce 2009 vyšel jeho debut »Einzimmerspringbrunnenbuch« (luxbooks, společně s Tobiasem Amslingerem), následovaly mimo jiné knihy »Tablettenzoo« (luxbooks 2013) a »Äkste & Änkste denxte« (Fadel&Fadel 2017). V nakladatelství luxbooks vydával Lupette rovněž latinskoamerickou řadu. Do němčiny přeložil Johna Ashberyho, Estebana Echeverríu a Jorgeho Kaneseho. Za překlad básní Charlese Bernsteina (společně s Amslingerem, Norbertem Langem a Mathiasem Traxlerem) obdržel v roce 2015 Cenu za mezinárodní poezii města Münsteru. Ve svých básních rozkládá každodennost a hravě a s chutí ji sestavuje do nových souvislostí. Pro tyto básně je charakteristické opakování, odmlky a fragmentární používání jazyka, což se zvlášť silně projevuje při živém přednesu.

Léonce W. Lupette na Lyrikline

 

Pavel Novotný

Pavel Novotný (geb. 1976 in Liberec) ist Leiter des Lehrstuhls für Deutsche Sprache an der TU Liberec. Als Literaturwissenschaftler befasst er sich mit Montage und Collage und den Möglichkeiten der auditiven und radiophonischen Poesie. In diesem Bereich arbeitet er selbst experimentell und hat mehrere Radiokompositionen für den Tschechischen Rundfunk (ČRo 3) produziert. Seine Komposition »Vesmír« (Weltall) wurde 2010 mit dem Prix Bohemia Radio ausgezeichnet. Gelegentlich komponiert er Lieder, wobei er häufig eigenhändig hergestellte sowie gefundene Klanginstrumente verwendet (Silvrex, Kindex, Velophon u.a.). Zusammen mit Jaromír Typlt hat er die »Ursonate« von Kurt Schwitters inszeniert und für den Tschechischen Rundfunk bearbeitet. Novotný übersetzt Autoren wie Hans Magnus Enzensberger, Gerhard Rühm, Konrad Bayer oder Thomas Bernhard ins Tschechische. Von ihm selbst sind mehrere Gedichtbände und Zyklen erschienen, zuletzt »Tramvestie« (Protimluv 2016) und »Zevnitř« (Pavel Mervart 2017). Seit 2007 arbeitete Novotný an seinem vielschichtigen Projekt »Tramvestie«, das eine Tramfahrt zwischen Liberec und Jablonec multiperspektivisch behandelt. Der Zyklus hat seine Text- sowie eigenständige Klangform, aber es gibt ihn ebenfalls in Gestalt eines bedruckten Tramwagens, der im alltäglichen Stadtverkehr betrieben wird.

Pavel Novotný auf Lyrikline

Pavel Novotný (nar. 1976 v Liberci) působí jako vedoucí Katedry německého jazyka na Technické univerzitě v Liberci. Jako literární vědec se zabývá tématem literární montáže a koláže a možnostmi auditivní a radiofonní poezie. V této oblasti sám umělecky působí, připravil řadu radiokompozic pro ČRo 3 a dokumentárních pořadů ke zvukovému experimentu. Jeho kompozice »Vesmír« získala v roce 2010 ocenění Prix Bohemia Radio. Příležitostně skládá písně, přičemž často využívá vlastnoručně vyrobených i nalezených zvukových nástrojů (Silvrex, Dítěx, Velofon aj.). Spolu s Jaromírem Typltem inscenoval a pro Český rozhlas zpracoval »Ursonate« Kurta Schwitterse. Z němčiny přeložil například texty Hanse Magnuse Enzensbergera, Gerharda Rühma, Konrada Bayera nebo Thomase Bernharda. Vydal několik básnických sbírek a cyklů, k těm posledním patří »Tramvestie« (Protimluv 2016) a »Zevnitř« (Pavel Mervart 2017). Od roku 2007 pracuje na mnohovrstevnatém projektu »Tramvestie«, v němž zpracovává jízdu tramvají mezi Libercem a Jabloncem; cyklus má podobu textu i samostatné zvukové kompozice, ale existuje také jako potištěný tramvajový vůz, který je zařazen do běžného provozu.

Pavel Novotný na Lyrikline

 

Lena Dorn

Lena Dorn (geb. 1984 in Nürnberg) lebt in Leipzig und arbeitet als Übersetzerin und Bohemistin. Sie studierte Slawistik und Geschichte in Göttingen und Berlin und arbeitete unter anderem für das Festival Měsíc autorského čtení, für displej.eu und czechlit.cz sowie in einem Forschungsprojekt am Bohemicum – Center for Czech Studies. Sie veröffentlicht wissenschaftliche, literarische und essayistische Texte in Zeitschriften und legt manchmal elektronische Musik auf.

Lena Dorn (nar. 1984 v Norimberku) žije a pracuje v Lipsku jako překladatelka a bohemistka. Vystudovala slavistiku a evropské dějiny v Göttingenu a v Berlíně. Spolupracovala například s festivalem Měsíc autorského čtení, s platformami displej.euczechlit.cz nebo s výzkumným centrem Bohemicum v Řezně. Vědecké, literární a esejistické texty publikuje časopisecky. Občas DJuje.