Carl-Christian Elze

Carl-Christian Elze (geb. 1974 in Berlin) studierte zunächst Medizin, Biologie und Germanistik in Leipzig und von 2004 bis 2008 am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Er schreibt Gedichte, Prosa und Drehbücher. Seine Lyrik vernetzt Materie und Metaphysik. Konkrete Motive aus Natur und Tierwelt sind scheinbar Nebenschauplätze in einem lyrischen Konstrukt, das das große Ganze ins Licht rückt und das Wissen um die Zerbrechlichkeit des Lebens mit beeindruckender Zärtlichkeit transportiert. Seit 2006 erschienen mehrere Gedichtbände, u.a.: »ich lebe in einem wasserturm am meer, was albern ist« (luxbooks 2013), »diese kleinen, in der luft hängenden, bergpredigenden gebilde« (Verlagshaus Berlin 2016) und »langsames ermatten im labyrinth« (Venediggedichte, Verlagshaus Berlin 2019). Seine letzte Prosapublikation »Oda und der ausgestopfte Vater« erschien 2018 bei kreuzerbooks. Für sein Schreiben wurde Elze u.a. mit dem Lyrikpreis München 2010, dem Joachim-Ringelnatz-Nachwuchspreis 2014 und einem Venedig-Stipendium 2016 ausgezeichnet. Zusammen mit Janin Wölke, Sibylla Vričić Hausmann und Christian Kreis veranstaltet er die Lesereihe »niemerlang« in Leipzig. Elze ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland.

Carl-Christian Elze (nar. 1974 v Berlíně) studoval nejprve medicínu, biologii a germanistiku v Lipsku a posléze od roku 2004 do roku 2008 na Německém literárním institutu v Lipsku. Píše básně, prózu a scénáře. Jeho poezie propojuje hmotu a metafyziku. Konkrétní motivy z přírody a světa zvířat představují zdánlivá vedlejší dějiště v lyrickém konstruktu, který osvětluje velký celek a s ohromující něhou transportuje poznatek o křehkosti života. Od roku 2006 vydal několik básnických sbírek, mimo jiné: »ich lebe in einem wasserturm am meer, was albern ist« (žiju ve vodojemu u moře, což je pošetilé, luxbooks 2013), »diese kleinen, in der luft hängenden, bergpredigenden gebilde« (tyto malé, ve vzduchu visící, na hoře kázající útvary, Verlagshaus Berlin 2016)»langsames ermatten im labyrinth« (pomalé ochabování v labyrintu, básně z Benátek, Verlagshaus Berlin 2019). Jeho poslední prozaické dílo »Oda und der ausgestopfte Vater« (Oda a vycpaný otec) vyšlo v roce 2018 v nakladatelství kreuzerbooks. Za svou tvorbu získal Elze mimo jiné Mnichovskou cenu za poezii, Cenu Joachima Ringelnatze pro mladé autory (2014) a tvůrčí stipendium v Benátkách (2016). Spolu s Janin Wölke, Sibyllou Vričić Hausmann a Christianem Kreisem pořádá v Lipsku řadu autorských čtení nazvanou »niemerlang«. Je členem německého PEN klubu.

 

Marie Šťastná

Marie Šťastná (geb. 1981 in Valašské Meziříčí) debütierte früh, schon 1999 mit »Jarním pokrytcům« (Unarclub). Aus einer weiblichen Perspektive heraus betrachtet sie zwischenmenschliche Beziehungen kritisch und empathisch. Sie studierte Kunstgeschichte und Kulturgeschichte an der Universität von Ostrava. Bisher hat sie vier Gedichtbände veröffentlicht, zuletzt »Interiéry« (Host 2010). Šťastná ist keine Vielschreiberin. Wenn 2019 ihre neue Gedichtsammlung erscheint, werden seit dem letzten Band neun Jahre vergangen sein. In Deutschland wurde außerdem im hochroth Verlag ein zweisprachiger deutsch-tschechischer Auswahlband veröffentlicht. Erste deutsche Übersetzungen ihrer Gedichte erschienen bereits im Sommer 2010 in einem Sonderheft der Literaturzeitschrift Signum. Im selben Jahr erhielt sie den Dresdner Lyrikpreis. Marie Šťastná lebt in Prag und arbeitet als Designerin für Kleidung und Schmuck.

Marie Šťastná auf Lyrikline

Marie Šťastná (nar. 1981 ve Valašském Meziříčí) debutovala velmi brzy, už v roce 1999 sbírkou »Jarním pokrytcům« (Unarclub). Z ženské perspektivy sleduje kritickým a empatickým pohledem mezilidské vztahy. Vystudovala dějiny umění a kultury na Ostravské univerzitě. Dosud vydala čtyři básnické sbírky, naposledy »Interiéry« (Host 2010). Šťastná není autorka, která by svá díla chrlila. Její nová sbírka vyjde v roce 2019, tedy devět let po té dosud poslední. V Německu jí kromě toho vychází v nakladatelství hochroth Verlag dvojjazyčný německo-český výbor. První německé překlady jejích básní vyšly už v létě 2010 v příloze literárního časopisu Signum. V témže roce získala Drážďanskou cenu lyriky (Dresdner Lyrikpreis). Marie Šťastná žije v Praze a pracuje jako návrhářka módy a šperků.

Marie Šťastná na Lyrikline

 

Michaela Škultéty

Michaela Škultéty (geb. 1972 in Prag) übersetzt vor allem aktuelle deutschsprachige Literatur sowie Kinder- und Jugendbücher ins Tschechische. 2014 wurde sie für ihre Übersetzung von Wolfgang Herrndorfs »Tschick« in die IBBY Honour List aufgenommen. Sie übersetzt regelmäßig Auszüge und Leseproben aus interessanten Neuerscheinungen für das Goethe-Institut Prag und das Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren.

Michaela Škultéty (nar. 1972 v Praze) je česká překladatelka z němčiny. Zaměřuje se na současnou německojazyčnou literaturu a na beletrii pro děti a mládež. Její jméno se objevilo na Čestné listině IBBY 2014 za Českou republiku v kategorii překladatelů, dále je laureátkou Zlaté stuhy za knihy pro děti a mládež a dvojnásobnou laureátkou překladatelské soutěže Jiřího Levého. Dlouhodobě spolupracuje s Goethe-Institutem v PrazePražským literárním domem autorů německého jazyka.