Tom Bresemann

Tom Bresemann (geb. 1978 in Berlin) schreibt, organisiert und konzipiert Lyrik und Literatur, von Autorenkonferenzen über Gesprächs- und Lesereihen bis hin zu neuen Veranstaltungsformaten. Er ist Mitbegründer und Co-Hausleiter der Lettrétage in Berlin. Seine eigenen Texte erscheinen seit 2004 in Magazinen und Anthologien. Er veröffentlichte bislang drei Gedichtbände und eine Erzählung, zuletzt »arbeiten und wohnen im denkmal« (luxbooks 2014). Texte von Bresemann wurden ins Englische, Italienische, Schwedische, Spanische und Hebräische übertragen. 2016 erhielt Bresemann ein Literaturstipendium des Berliner Senats. Sein Gedicht »von jeglichem wort, das durch den mund den menschen vernewet – duencke und gespanne in häutigem deutsch« erscheint 2018 fortlaufend in verschiedenen Formaten wie Poetryclips, Memes, Tonträgern, Ausstellungen, Livesituationen, Objekten, Audio- und/oder Video-Dateien, Soundsequenzen, auf verschiedenen Onlineplattformen und in gedruckter Form.

Tom Bresemann auf Lyrikline

Tom Bresemann (nar. 1978 v Berlíně) se věnuje psaní, organizování a koncipování poezie a literatury, od autorských konferencí přes cykly rozhovorů a autorských čtení až po zcela nové formáty akcí. Je spoluzakladatelem a spoluředitelem literárního domu Lettrétage v Berlíně. Jeho vlastní texty vycházejí od roku 2004 v časopisech a antologiích. Dosud vydal tři básnické sbírky a jednu povídku, naposledy knihu »arbeiten und wohnen im denkmal« (žít a pracovat v památníku, luxbooks 2014). Jeho texty byly přeloženy do angličtiny, italštiny, švédštiny, španělštiny a hebrejštiny. V roce 2016 získal literární stipendium Senátu města Berlín. Jeho báseň »von jeglichem wort, das durch den mund den menschen vernewet – duencke und gespanne in häutigem deutsch« vychází od roku 2018 kontinuálně v nejrůznějších formátech, jako jsou poetry clips, memy, zvukové nosiče, výstavy, živé situace, objekty, audio a/nebo videosoubory, zvukové sekvence, na nejrůznějších online platformách i v tištěné podobě.

Tom Bresemann na Lyrikline

 

Jan Škrob

Jan Škrob (geb. 1988 in Prag) gilt als eine der großen lyrischen Entdeckungen der letzten Jahre. Er ist Dichter und Übersetzer und veröffentlichte 2016 mit »Pod dlažbou« (Unter dem Pflaster, Eman 2016) sein lyrisches Debüt. Škrob ist sowohl radikal links als auch bekennender Christ und als Lyriker traditionell und formbewusst. Ihm könnte es gelingen, die Spaltung, die sich im letzten Jahrzehnt in der tschechischen Lyrik aufgetan hat, engagiert und autonom wieder zusammenzuführen. In seinem Werk trifft tiefer Glaube auf Konflikt und Realität, Missverständnisse und Zweifel. 2017 wurde Škrob für den DILIA Litera – den Debütpreis des Magnesia Litera – nominiert. Er hat verschiedene Dichter übersetzt, in erster Linie aus dem Englischen, darunter Wole Soyinka und Denise Levertov. 2018 erschien Škrobs zweiter Band »Reál«. In seinen neuen Gedichten, für die er den Dresdner Lyrikpreis erhielt, legt er durch Anleihen beim Spoken Word einen stärkeren Fokus auf das orale und performative Moment, das zunehmend in der tschechischen Gegenwartslyrik eine Rolle spielt.

Jan Škrob auf Lyrikline

Básník a překladatel Jan Škrob (nar. 1988 v Praze) je považován za jeden z největších objevů posledních let. Debutoval v roce 2016 sbírkou »Pod dlažbou« (Eman 2016). Škrob je politicky radikálně levicově zaměřený, zároveň praktikující křesťan. Jeho poezie je zakotvena v moderní tradici a vědomé práci s formou. Mohlo by se mu podařit zacelit trhlinu, která se v posledním desetiletí v české poezii otevřela mezi angažovaností a autonomií. V jeho díle se hluboká víra setkává s konflikty a realitou, nedorozuměními a pochybnostmi. V roce 2017 byl nominován na cenu DILIA Litera – ocenění za objev roku v rámci Magnesie Litery. Přeložil nejrůznější básníky, zejména z angličtiny, mimo jiné Wole Soyinku a Denise Levertovovou. V roce 2018 vyšla v nakla datelství Malvern jeho druhá sbírka nazvaná »Reál«. Ve svých nových básních, které mu vynesly Drážďanskou cenu lyriky, klade prostřednictvím afinity ke spoken word silnější důraz na orální a performativní moment, který hraje v současné české poezii stále silnější roli.

Jan Škrob na Lyrikline

 

Martina Lisa

Martina Lisa (1981) geboren in der Tschechoslowakei, aufgewachsen in Prag, studierte Deutsch und Geschichte in ihrer Wahlheimatstadt Leipzig, wo sie als freie Übersetzerin und Dozentin für Deutsch lebt. Sie übersetzt literarische (Prosa, Lyrik, Drama), journalistische und geisteswissenschaftliche Texte aus dem Tschechischen ins Deutsche und mischt bei diversen Kulturprojekten mit. Sie war u.a. Stipendiatin des Übersetzer*innen-Netzwerks Transstar Europa und ist Mitglied im VdÜ. Bei hochroth Leipzig gibt sie zusammen mit Tereza Semotamová seit 2018 in der Edition OstroVers zeitgenössische tschechische Lyrik heraus.

Martina Lisa (1981) se narodila v Československu, vyrostla v Praze. Působí jako překladatelka a pedagožka v Lipsku, kde vystudovala germanistiku/němčinu a historii. Překládá literární, publicistické a společenskovědní texty z češtiny a zapojuje se do nejrůznějších kulturních projektů. Byla mj. stipendistkou v překladatelském projektu Transstar Europa a je členkou ve sdružení překladatelek a překladatelů VdÜ. V lipském nezávislém nakladatelství hochroth vydává s Terezou Semotamovou od roku 2018 řadu současné české lyriky – Edition OstroVers.