Birgit Kreipe

Birgit Kreipe (geb. 1964 in Hildesheim) arbeitete in ihrer Geburtsstadt als Buchhändlerin, studierte Psychologie und Germanistik in Marburg, Wien und Göttingen und lebt heute als Psychotherapeutin und Autorin in Berlin. Kreipes Gedichte erschienen in Zeitschriften und Anthologien, zuletzt 2016 in »alles hier, Majestät, ist deins: Lyrik im Anthropozän« (kookbooks). Im gleichen Jahr erschien – nach »wenn ich wind sage seid ihr weg« (Fixpoetry-Lesehefte, 2010) und »Schönheitsfarm« (Verlagshaus J. Frank, 2012) – ihr dritter, viel beachteter Gedichtband »SOMA«. Kreipe schafft in ihrem Werk Bildräume, in denen archäologische Spuren, Erinnerungen und Imaginationen ineinandergreifen. »Märchenhaft, traumhaft und enigmatisch«, nannte Andreas Heidtmann diese Gedichte bei der Preisverleihung zum Münchner Lyrikpreis 2014. Zu Kreipes weiteren Auszeichnungen gehören der Irseer Pegasus 2014, ein Literaturstipendium des Berliner Senats 2016 und die Autorenresidenz der Slovenia Book Days in Ljubljana und Kranj 2017. 2018 war Kreipe Finalistin beim Lyrikpreis Meran.

Birgit Kreipe auf Lyrikline

Birgit Kreipe (nar. 1964 v Hildesheimu) pracovala ve svém rodném městě jako knihovnice, studovala psychologii a germanistiku v Marburgu, Vídni a Göttingenu a dnes žije jako psychoterapeutka a autorka v Berlíně. Její básně byly publikovány v časopisech a antologiích, naposledy v antologii »alles hier, Majestät, ist deins: Lyrik im Anthropozän« (kookbooks 2016). V témže roce vyšla – po knihách »wenn ich wind sage seid ihr weg« (Fixpoetry-Lesehefte 2010) a »Schönheitsfarm« (Verlagshaus J. Frank 2012) – její třetí, velmi respektovaná sbírka básní s názvem »SOMA«. Birgit Kreipe vytváří ve svém díle vizuální prostory, v nichž se prolínají archeologické stopy, vzpomínky a imaginace. Andreas Heidtmann nazval tyto básně při předávání Mnichovské ceny za poezii v roce 2014 »pohádkovými, snovými a enigmatickými«. K dalším oceněním, která Birgit Kreipe získala, patří cena Irseer Pegasus (2014), literární stipendium Senátu města Berlín (2016) a rezidenční pobyt pro autory v rámci Slovenia Book Days v Lublani a Kranji (2017). V roce 2018 byla finalistkou Ceny města Meran za poezii (Lyrikpreis Meran).

Birgit Kreipe na Lyrikline

 

Božena Správcová

Božena Správcová (geb. 1969 in Prag) studierte Informatik, arbeitete dann aber knapp zwanzig Jahre für die Literaturzeitschrift Tvar [Form] – als Redakteurin, Publizistin und Kritikerin. Als Autorin hat sie sechs Gedicht-, zwei Interview- und drei Prosabänden veröffentlicht. Markenzeichen ihrer Poesie sind komplexe lyrische Kompositionen: Správcová kombiniert bewusst »unpoetische« Motive, Neologismen und gesprochene Sprache mit äußerst Schriftsprachlichem. Unter einer scheinbar legeren Oberfläche sind ihre Verse fest und formal wie inhaltlich überraschend verwoben. Die Autorin debütierte 1993 mit dem Gedichtband »Guláš z modrý krávy« [Gulasch von der blauen Kuh]. Für »Výmluva« [Ausrede] erhielt sie 1996 den prestigeträchtigen Jiří-Orten-Preis. 2005 war ihr Gedichtband »Požární kniha« [Brandbuch] in der engeren Auswahl für den Staatspreis für Literatur. Während sie ihren letzten Gedichtband »Strašnice« 2013 herausgab, folgten noch zwei Bände Prosa – Gleichnisse voller magischer Elemente, die zugleich ziemlich glaubwürdig in der Realität verankert sind: »Uctívači kruhů« [Anbeter der Kreise] (Trigon 2016) und »Dárek« [Das Geschenk] (Trigon 2018). Správcová ist als Herausgeberin und Redakteurin für verschiedene Verlage und neuerdings auch als Verkäuferin in einem Antiquariat tätig.

Božena Správcová auf Lyrikline

Božena Správcová (nar. 1969 v Praze) vystudovala informatiku, avšak téměř dvacet let pracovala pro literární časopis Tvar – jako redaktorka, publicistka, kritička. Je autorkou šesti básnických knih, dvou knižních rozhovorů a tří próz. Její poezie se vyznačuje komplexními lyrickými kompozicemi. Správcová vědomě kombinuje »nepoetické« motivy, neologismy a hovorový jazyk s jazykem výsostně knižním. Pod zdánlivě ležérním povrchem jsou její verše velice pevně a překvapivě provázané jak formálně, tak významově. Debutovala v roce 1993 sbírkou »Guláš z modrý krávy«. Za knihu »Výmluva« získala v roce 1996 Cenu Jiřího Ortena, v roce 2005 byla její »Požární kniha« v nejužší nominaci na Státní cenu za literaturu. Zatím poslední básnickou sbírku »Strašnice« vydala v roce 2013, následovaly ji dvě prózy – podobenství s magickými prvky, která jsou zároveň vcelku uvěřitelně ukotvená v realitě: »Uctívači kruhů« (Trigon 2016) a »Dárek« (Trigon 2018). Od roku 2013 Správcová pracuje jako editorka a redaktorka pro různá nakladatelství a nově též jako prodavačka v antikvariátu.

Božena Správcová na Lyrikline

 

Mirko Kraetsch

Mirko Kraetsch (geb. 1971 in Dresden) studierte Bohemistik und Kulturwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität und 1994/95 an der Prager Karlsuniversität. Er ist Übersetzer für Prosa, Lyrik, Dramatik und Sachliteratur aus dem Tschechischen und Slowakischen sowie Literaturvermittler (z.B. als Moderator von Lesungen). In Viertberufen ist Mirko Kraetsch u.a. Autor, Buchhalter und Stadtbilderklärer in Berlin und Umgebung. Er engagiert sich für die Sichtbarkeit von Übersetzer*innen, z.B. im Verein Weltlesebühne.

Mirko Kraetsch (nar. 1971 v Drážďanech) vystudoval bohemistiku a kulturní vědu na Humboldtově univerzitě v Berlíně a 1994/95 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako překladatel prózy, poezie, dramatu a literatury faktu z češtiny a slovenštiny i jako literární zprostředkovatel (např. jako moderátor autorských čtení a besed). V dalších povoláních je Mirko Kraetsch mj. spisovatelem, účetním a průvodcem po Berlíně a okolí. Angažuje se pro viditelnost překladatelů a překladatelek, např. ve sdružení Weltlesebühne.