Steffen Popp

Steffen Popp (geb.1978 in Greifswald) verbrachte seine Kindheit in Dresden und besuchte dort eine naturwissenschaftliche Spezialschule. Er studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, später Literatur und Philosophie an der Humboldt Universität zu Berlin. 2004 erschien sein erster Gedichtband »Wie Alpen« bei kookbooks, 2006 der Roman »Ohrenberg oder der Weg dorthin«, der für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Es folgten mehrere Gedichtbände sowie Übersetzungen englischsprachiger Lyriker, darunter Christian Hawkey, Ben Lerner und Elizabeth Bishop. Mit Ann Cotten, Daniel Falb, Hendrik Jackson und Monika Rinck veröffentlichte er 2011 die kollaborative Poetik »Helm aus Phlox. Zur Theorie des schlechtesten Werkzeugs«. In Popps jüngstem Gedichtband »118« entfaltet er vor dem Hintergrund des Periodensystems der Elemente ein persönliches Inventar elementarer Gegenstände. Das Buch war 2017 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Steffen Popp erhielt außerdem u.a. den Leonce-und-Lena-Preis 2011, den Peter-Huchel-Preis 2014 und den Mondseer Lyrikpreis 2015.

Steffen Popp auf Lyrikline

Steffen Popp (nar. 1978 v Greifswaldu) prožil dětství v Drážďanech, kde navštěvoval školu pro nadané děti se zaměřením na přírodní vědy. Studoval na Německém literárním institutu v Lipsku a později literaturu a filozofii na Humboldtově univerzitě v Berlíně. V roce 2004 vyšla v nakladatelství kookbooks jeho první básnická sbírka nazvaná »Wie Alpen« (Jako Alpy), v roce 2006 vydal román »Ohrenberg oder der Weg dorthin« (Ohrenberg aneb Cesta tam), který byl nominován na Německou knižní cenu. Následovalo několik básnických sbírek a překlady anglicky píšících básníků, k nimž patřili mimo jiné Christian Hawkey, Ben Lerner a Elizabeth Bishop. Spolu s Ann Cotten, Danielem Falbem, Hendrikem Jacksonem a Monikou Rinck vydal v roce 2011 kompilační svazek věnovaný reflexím poezie, nazvaný »Helm aus Phlox. Zur Theorie des schlechtesten Werkzeugs«. Ve své nejnovější sbírce s názvem »118« rozvíjí Popp na pozadí periodické tabulky prvků osobní inventář elementárních předmětů. Kniha byla v roce 2017 nominovaná na Cenu Lipského knižního veletrhu. Steffen Popp dále získal např. ocenění Leonce-und-Lena-Preis (2011), Cenu Petera Huchela (2014) a cenu Mondseer Lyrikpreis (2015).

Steffen Popp na Lyrikline

 

Milan Děžinský

Milan Děžinský (geb. 1974 in Kyjov) absolvierte ein Lehramtsstudium in den Fächern Tschechisch und Englisch in Ústí nad Labem. Dort gründete er Mitte der 1990er Jahre eine Studentenzeitschrift – der Beginn seiner literarischen Aktivitäten. Seither hat er zahlreiche Gedichtbände veröffentlicht, zuletzt »Tajný život« (Host 2012) und »Obcházení ostrova« (Host 2017). In seinen Gedichten spürt Děžinský einem »geheimen Leben« im Alltag nach. Děžinskýs Poetik ist durch die Lektüre anglophoner Poesie geprägt. Er übersetzt aus dem Englischen, Autor*innen wie Emily Dickinson, Phil Norton, Bruce Dawe und W.C. Williams. Děžinský wurde 2014 für den Dresdner Lyrikpreis nominiert. 2016 erhielt er den erstmals vergebenen internationalen Václav-Burian-Lyrikpreis, 2018 den Literaturpreis Magnesia Litera für Lyrik. Seine Gedichte, Rezensionen und Übersetzungen sind in Zeitschriften und Anthologien erschienen. Poetische Vernetzung ist ihm ein wichtiges Anliegen; so initiierte er u.a. die jährliche Anthologie »Die besten tschechischen Gedichte«. Děžinský arbeitet als Englischlehrer und lebt in Roudnice nad Labem, wo er seit 2010 auch Stadtverordneter ist.

Milan Děžinský auf Lyrikline

Milan Děžinský (nar. 1974 v Kyjově) vystudoval učitelství, aprobace čeština – angličtina v Ústí nad Labem. V polovině 90. let tam založil studentský časopis, což byl počátek jeho literárních aktivit. Od té doby vydal řadu básnických sbírek, naposledy »Tajný život« (Host 2012)»Obcházení ostrova« (Host 2017). Ve svých básních hledá Děžinský »tajný život« uprostřed každodennosti. Jeho poetiku formovala četba anglofonní poezie. Překládá z angličtiny autory a autorky jako jsou Emily Dickinson, Phil Norton, Bruce Dawe a W. C. Williams. V roce 2014 byl Děžinský nominován na Drážďanskou cenu lyriky (Dresdner Lyrikpreis), v roce 2016 se stal prvním laureátem mezinárodní Ceny Václava Buriana za poezii, v roce 2018 získal Magnesii Literu za poezii. Jeho básně, recenze a překlady vyšly v časopisech a v antologiích. Velmi mu záleží na vzájemném propojování autorů; inicioval tak například každoroční antologii »Nejlepší české básně«. Děžinský pracuje jako učitel angličtiny a žije v Roudnici nad Labem, kde je od roku 2010 také městským zastupitelem.

Milan Děžinský na Lyrikline

 

Eva Marková

Eva Marková (geb. 1988 in Prag) studierte an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag Bohemistik, Lehramt, Komparatistik und Übersetzungswissenschaft. Studienaufenthalte absolvierte sie in Jena und Berlin. Jetzt arbeitet sie an ihrer Doktorarbeit im Bereich der Fachdidaktik. Seit 2016 ist sie Programmdirektorin des Festivals für tschechische Sprache und Literatur Šrámkova Sobotka. Sie widmet sich nebenberuflich der Kulturpublizistik und dem Übersetzen. Sie lebt und arbeitet als Lehrerin in Prag.

Eva Marková (nar. 1988 v Praze) studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (bohemistika, učitelství, komparatistika, translatologie), krátkodobě také v Jeně a Berlíně, nyní pracuje na dizertaci v oboru didaktika literatury. Od roku 2016 programová ředitelka festivalu pro český jazyk a literaturu Šrámkova Sobotka, příležitostně se věnuje kulturní publicistice a překladům. Žije v Praze, učí na gymnáziu.