Sechs tschechische und sechs deutsche Dichter*innen trafen sich im Sommer 2018 beim poesiefestival berlin zur Übersetzungswerkstatt VERSschmuggel. Die zweisprachige, in beiden Ländern erscheinende Anthologie versammelt alle Gedichte und Ergebnisse der gegenseitigen Übersetzungsarbeit, bei der renommierte Literaturübersetzer jeweils ein Dichterpaar begleitet haben.

Trotz geografischer Nähe ist die aktuelle Dichtung der Nachbarn im anderen Land bislang zu wenig bekannt. Mit dieser Anthologie entwickelt sich ein Grenzverkehr zwischen tschechischen und deutschen Stimmen des Hier und Heute.

VERSschmuggel ist ein künstlerisches wie kommunikatives Abenteuer, ein Umschlagplatz für kulturelle Übergänge und lyrische Traditionen – ein intensiver Prozess, von Dichterin zu Dichter. Am Ende entstehen autorisierte Übersetzungen: Nachdichtungen im besten Sinne.

Steffen Popp / Milan Děžinský / Eva Marková. Birgit Kreipe / Božena Správcová / Mirko Kraetsch. Tom Bresemann / Jan Škrob / Martina Lisa. Carl-Christian Elze / Marie Šťastná / Michaela Škultéty. Nadja Küchenmeister / Pavel Kolmačka / Kathrin Janka. Léonce W. Lupette / Pavel Novotný / Lena Dorn.

die Anthologie kaufen

Šest českých a šest německých básníků a básnířek se setkalo v létě 2018 v rámci berlínského poesiefestivalu na překladatelské dílně Překladiště. Dvojjazyčná antologie, vycházející v obou zemích, přináší všechny výsledky vzájemné spolupráce – kompletní básně v obou jazycích. Při této práci doprovázel básnické páry vždy jeden renomovaný literární překladatel.

Přes svou geografickou blízkost o sobě sousedící básnické scény v současnosti mnoho nevědí. Tato antologie znamená průlom ve vzájemném naslouchání českých a německých hlasů tady a teď.

Překladiště je uměleckým a komunikačním dobrodružstvím, v němž se pašují kulturní kódy a básnické tradice. Intenzivní básnický proces, na jehož konci stojí autorizované překlady – přebásnění v nejlepším slova smyslu.

Steffen Popp / Milan Děžinský / Eva Marková. Birgit Kreipe / Božena Správcová / Mirko Kraetsch. Tom Bresemann / Jan Škrob / Martina Lisa. Carl-Christian Elze / Marie Šťastná / Michaela Škultéty. Nadja Küchenmeister / Pavel Kolmačka / Kathrin Janka. Léonce W. Lupette / Pavel Novotný / Lena Dorn.

koupit antologii

kommende Lesungen / připravovaná čtení


vergangene Lesungen / proběhlá čtení


Trailer zur Anthologie / trailer k antologii


Dokument aus der Übersetzungswerkstatt / dokument z překladatelské dílny